دوره آموزشی سیستم فتوولتائیک

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی دو روزه سیستم های متصل به شبکه فتوولتائیک به همراه ارزیابی افتصادی نیروگاه ها و آشنایی با نرم افزارهای PVsyst و Retscreen مینماید.


دوره آموزشی سیستم های فتوولتائیک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی  دوره آموزشی سیستم های فتوولتائیک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیشروع دوره از 25 آبان ماه 1396
هزینه دوره 450 هزار تومان
12% تخفیف برای اعضای IEEE
30% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

دوره آموزشی امنیت نرم افزار

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی امنیت نرم افزار مینماید.


دوره آموزشی امنیت نرم افزار، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شروع دوره از 25 آبان ماه 1396
هزینه دوره 700 هزار تومان
12% تخفیف برای اعضای IEEE
30% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

دوره آموزشی نصب مکانیکی آسانسور

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی نظری و کاملا عملی نصب مکانیکی آسانسور مینماید.

دوره آموزشی نصب مکانیکی آسانسور، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شروع دوره از 17 آبان ماه 1396
هزینه دوره 550 هزار تومان
20% تخفیف برای اعضای IEEE
40% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

دوره آموزشی راه اندازی الکتریکال آسانسور

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی نظری و کاملا عملی راه اندازی الکتریکال آسانسور مینماید.


دوره آموزشی راه اندازی الکتریکال آسانسور، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شروع دوره از 17 آبان ماه 1396
هزینه دوره 550 هزار تومان
20% تخفیف برای اعضای IEEE
40% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

کارگاه آموزش مقاله نویسی

 انجمن IEEE دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی مینماید

دانشجویانی که تمایل به شرکت در این کارگاه آموزشی را دارند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به مسئول انجمن IEEE دانشگاه آقای سید امین اتابک مراجعه نمایند.

ضمناً به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی رسمی از طرف انجمن IEEE دانشگاه اعطا میگردد.

زمان برگزاری کارگاه :  پنج شنبه 1396/3/4 

هزینه ثبت نام : رایگان ( هزینه صدور گواهی شرکت در کارگاه از طرف شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه : 15000 تومان )

کارگاه مقاله نویسی، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی