دوره آموزشی سیستم فتوولتائیک بهمن 1396

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی دو روزه سیستم های متصل به شبکه فتوولتائیک به همراه ارزیابی افتصادی نیروگاه ها و آشنایی با نرم افزارهای PVsyst و Retscreen مینماید.


دوره آموزشی سیستم های فتوولتائیک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 

شروع دوره از 28 دی ماه 1396
هزینه دوره 550 هزار تومان
12% تخفیف برای اعضای IEEE
30% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

دوره آموزشی سیستم فتوولتائیک آبان 1396

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی دو روزه سیستم های متصل به شبکه فتوولتائیک به همراه ارزیابی افتصادی نیروگاه ها و آشنایی با نرم افزارهای PVsyst و Retscreen مینماید.


دوره آموزشی سیستم های فتوولتائیک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی  دوره آموزشی سیستم های فتوولتائیک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسیشروع دوره از 25 آبان ماه 1396
هزینه دوره 450 هزار تومان
12% تخفیف برای اعضای IEEE
30% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

دوره آموزشی امنیت نرم افزار

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی امنیت نرم افزار مینماید.


دوره آموزشی امنیت نرم افزار، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شروع دوره از 25 آبان ماه 1396
هزینه دوره 700 هزار تومان
12% تخفیف برای اعضای IEEE
30% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

دوره آموزشی نصب مکانیکی آسانسور

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی نظری و کاملا عملی نصب مکانیکی آسانسور مینماید.

دوره آموزشی نصب مکانیکی آسانسور، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شروع دوره از 17 آبان ماه 1396
هزینه دوره 550 هزار تومان
20% تخفیف برای اعضای IEEE
40% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673

دوره آموزشی راه اندازی الکتریکال آسانسور

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی نظری و کاملا عملی راه اندازی الکتریکال آسانسور مینماید.


دوره آموزشی راه اندازی الکتریکال آسانسور، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شروع دوره از 17 آبان ماه 1396
هزینه دوره 550 هزار تومان
20% تخفیف برای اعضای IEEE
40% تخفیف برای اعضای IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
با توجه به تقاضای دانشجویان و بعد مسافت دانشگاه با شهر اصفهان، این دوره آموزشی در شرکت آذین ارتباطات سپاهان به آدرس اصفهان، خیابان آپادانا اول، جنب مسجد بهشت، کوچه عابدینی برگزار میشود.
تلفن تماس جهت مشاوره و رزرو و ثبت نام : 03136614673