شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران

   در حاشیه 25 امین کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ( 12 الی 14 اردیبهشت 1396 ) و هشتیمن نشست سالیانه بخش ایران IEEE ، شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران با حضور روسای شاخه های دانشجویی IEEE دانشگاه های کشور و نیز ریاست بخش ایران IEEE آقای دکتر شرافت، رئیس کمیته دانشجویی آقای دکتر سروری و آقای دکتر گرانپایه روز جمعه 15 اردبهشت ماه در سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار شد.

   در این جلسه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی آقایان سید امین اتابک ( رئیس شاخه دانشجویی دانشگاه، دانشجوی دکترا مهندسی برق مخابرات ) و محمدعلی عظیمی ( دبیر شاخه دانشجویی دانشگاه، دانشجوی دکترا مهندسی برق مخابرات ) شرکت نمودند.

   ضمنا در کنار این جلسه یک کارگاه نیم روزه با عنوان کار آفرینی چابک و Mind the Gap " با حضور آقای دکتر روح الله رحمانی و سرکار خانم دکتر منا قاسمیان برگزار شد. یک تور نیم روزه بازدید از موزه پست و مخابرات و کتابخانه ملک نیز به همت بخش ایران و حضور فعال روسای شاخه های دانشجویی و با حضور آقای دکتر سروری و دکتر گرانپایه هم برگزار شد.

شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران 1396، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران IEEE

15 اردیبهشت 1396 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران 1396، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران IEEE

15 اردیبهشت 1396 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران 1396، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

 

 

کارگاه آموزشی کارآفرینی چابک و Mind The Gap ، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

کارگاه آموزشی نیم روزه کار آفرینی چابک و Mind The Gap، شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران IEEE

14 اردیبهشت 1396 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تور نیم روزه از موزه پست و کتابخانه ملک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 

تور نیم روزه بازدید از موزه پست و مخابرات و کتابخانه ملک، شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران IEEE

14 اردیبهشت 1396 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تور نیم روزه از موزه پست و کتابخانه ملک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

 

تور نیم روزه بازدید از موزه پست و مخابرات و کتابخانه ملک، شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران IEEE

14 اردیبهشت 1396 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تور نیم روزه از موزه پست و کتابخانه ملک، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

تور نیم روزه بازدید از موزه پست و مخابرات و کتابخانه ملک، شانزدهمین نشست دانشجویی بخش ایران IEEE

14 اردیبهشت 1396 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی