ژورنال مهندسی برق مجلسی

مجله مهندسی برق مجلسی

Majlesi Journal of Electrical Engineering

موسس : دکتر محسن عشوریان

سردبیر : دکتر محسن عشوریان

مدیر اجرایی : دکتر حسین امامی

آدرس : http://mjee.iaumajlesi.ac.ir

ژورنال مهندسی برق مجلسی، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

 • دسترسی به تمام مقالات این مجله باز و رایگان است ( Open Access )
 • نمایه سازی :
   • Scopus
   • ISC
   • Ebsco
   • IET
   • DOAJ
   • ProQuest
   • Copernicus
   • Google Scholar
   • Socolar
   • getCited
   • Open-J-Gate
   • Scirus
   • SID
   • Base: Bielefeld Academic Search Engine

 

 • برای مشاهده آرشیو مجله و دانلود مقالات اینجا کلیک کنید.