ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی

ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی به همت دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهر مجلسی و شاحه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی در تاریخ 8 و 9 شهریور ماه 1396 برگزار میگردد
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش به آدرس http://conf.iaumajlesi.ac.ir مراجعه نمایید

ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی IEEE