کارگاه آموزش مقاله نویسی

 انجمن IEEE دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی مینماید

دانشجویانی که تمایل به شرکت در این کارگاه آموزشی را دارند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به مسئول انجمن IEEE دانشگاه آقای سید امین اتابک مراجعه نمایند.

ضمناً به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی گواهی رسمی از طرف انجمن IEEE دانشگاه اعطا میگردد.

زمان برگزاری کارگاه :  پنج شنبه 1396/3/4 

هزینه ثبت نام : رایگان ( هزینه صدور گواهی شرکت در کارگاه از طرف شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه : 15000 تومان )

کارگاه مقاله نویسی، شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی